Vad skiljer en hundförsäkring från en kattförsäkring?

Alla som skaffar djur bör också se till att försäkra dem på ett lämpligt sätt. En försäkring ger ekonomisk ersättning om djuret blir sjukt, skadas eller avlider. I stort sett alla djur kan försäkras, men vad är det egentligen som skiljer till exempel en kattförsäkring från en hundförsäkring förutom faktumet att de riktar sig till olika djurslag?

Jämföra försäkringarna

När man ska titta på vad som skiljer försäkringar åt gör man jämförelser. När man ska jämföra en kattförsäkring med en hundförsäkring tittar man inte bara på vad som skiljer försäkringarna åt inbördes utan även på allt annat. Om man äger både hund och katt kan det vara intressant att veta varför försäkringarna skiljer sig åt i pris och omfattning.

Priset

Det man kanske noterar först är att priset skiljer sig åt. En kattförsäkring kostar i regel omkring någon hundralapp i månaden medan en hundförsäkring är flera gånger dyrare. Ofta beror det på att hundar i regel hamnar i mer slagsmål, och är mer utsatta för skador än vad till exempel en innekatt är. Eftersom hundar är större och väger mer kan också ingrepp med mera kosta mer att utföra på en hund, och då vill ägaren ha mer ersättning. I och med det höjs också priset ägaren får betala för försäkringen.

Indelning efter ras

En annan sak som skiljer hundförsäkringar från kattvarianter är att hundförsäkringen ofta delas in efter ras. Det har helt enkelt att göra med att raserna är olika stora och de kan även ha olika mentalitet, vilket gör att rasen är mer eller mindre utsatt för olika skador.

Sjukdomar som täcks

De sjukdomar som täcks kan variera när det kommer till försäkringarna. När det gäller hundförsäkringar kan även tandsjukdomar och ärftliga sjukdomar ersättas. Det är mindre vanligt när det kommer till kattförsäkringar.

Försäkring för olika aktiviteter

Med hundar finns det försäkringar för olika aktiviteter, till exempel jakt. Det förekommer inte hos katter.

Rebecka Författare