Hur fungerar en hundförsäkring?

Att ordna med en hundförsäkring när du skaffar en hund är ett av de klokaste valen du kan göra. Du betalar en liten summa varje månad för att få ett bra skydd om hunden skadas eller blir sjuk. Den lilla investeringen som görs kan vara det som räddar hundens liv om läget blir allvarligt och veterinärkostnaderna stiger i höjden.

Vad täcker din hundförsäkring?

Det kan vara klokt att besöka Hundförsakring.se för att jämföra försäkringarna innan du väljer en sådan. Försäkringen kan nämligen täcka flera olika saker. Som hundägare bör du alltid ha koll på vad din försäkring täcker. I regel kan det vara bra att ha en försäkring som är väldigt allsidig.

Hundens livförsäkring

De allra flesta hundförsäkringar har en livförsäkring. Det är en del av försäkringen som ersätter hundens inköpspris om hunden avlider. En mindre del av beloppet kan också betalas ut om hunden inte längre kan användas till det man från början tänkt sig. Har man köpt en dyr jakthund som sedan inte kan användas till jakt går det att få ut en mindre del av försäkringsbeloppet. När det gäller blandrashundar brukar det dock finnas en maximal ersättning man kan få av livförsäkringen. Den brukar ligga på omkring 4000 kronor men beloppet kan variera.

Veterinärvårdsförsäkring

Den största och oftast viktigaste delen av en hundförsäkring är veterinärvårdsdelen. Det är den del av försäkringen som täcker veterinärkostnader i samband med att hunden skadas eller blir sjuk. Försäkringen innebär i regel att hundägaren får betala en fast eller rörlig del av de faktiska veterinärkostnaderna. Det är en självrisk som man alltid får stå för. Om hunden blir allvarligt sjuk eller skadad kan dock kostnaderna utan en försäkring hamna på tiotals tusen kronor. Det är sällan man som hundägare har råd att betala hela det beloppet, utan då kanske man stället får ta det tråkiga beslutet att avliva sin hund.

När det gäller veterinärvårdsdelen kan den dock vara belagd med vissa villkor. Det kan till exempel handla om att hunden tidigare haft en sjukdom eller skada vars symtom fortfarande finns kvar eller så kan de blossa upp igen. Då blir det i regel så att försäkringen inte gäller. Har hunden till exempel konstaterat höftledsfel när försäkringen tecknas är risken stor att försäkringen inte kommer att täcka några kostnader som kan förknippas med just höftlederna.

Medicinförsäkring

Medicinförsäkring är också en del som kan ingå i hundens försäkring. Då får man som hundägare tillbaka pengar för vad hundens mediciner kostar i samband med sjukdom eller skada. Här brukar självrisken vara låg eller så saknas den helt. När det gäller vissa typer av medicin kan kostnaderna för hunden snabbt skena iväg och då kan det kännas extra tryggt att ha en försäkring.

Direktreglering

Om man har en hundförsäkring kan veterinären ofta direktreglera mot försäkringsbolaget. Det betyder att man som hundägare inte behöver betala speciellt stora summor i samband med besöket såvida behandlingen täcks av försäkringen. Undantag kan dock förekomma vid till exempel storhelger då försäkringsbolagen i regel inte kan direktreglera veterinärvård.

Rebecka Författare